Bilde tatt ved Lysaker      Bilde tatt ved bua på Østbanen (Børsen)

 

  Reg. nr.    :  A-15647

  Fabrikat   :  Scania-Vabis  B63  92643

  Karosseri : Fjeldhus  /  VBK   M1958E

  Byggnummer : ...    /  1028    18.12.1962

  Registrert :  05.03.1953

  Intern-nr :

 Omreg. til DA-76947