BL-40845 parkert på Østbanen (Sjøsiden) BL-40847 var likedan.     

 

  Reg. nr.    :  BL-40847

  Fabrikat   :  Volvo B58-65   7115

  Karosseri :  Arna

  Byggnummer : 1396

  Registrert :  1975

  Intern-nr :  427