Bussen står til rep. på Rosenholm. Foto: Jostein Overå      Bussen parkert på Rosenholm.

 

  Reg. nr.    :  BL-90046

  Fabrikat   :  Volvo B10 M

  Karosseri :  Arna

  Byggnummer : 2671

  Registrert : 

  Intern-nr :  461

 

     
   Bussen parkert ved rampe på Rosenholm