OFB kj°rer for trikkerute 11. Majorstua 121094. Ajokki  leddbuss i bakgrunnen.    Foto: ?     

 

  Reg. nr.    :  BN-26590

  Fabrikat   :  Volvo B10 MA     012904

  Karosseri :  Arna

  Byggnummer : 3068

  Registrert :  1986

  Intern-nr :  476