Bussen i fart på Ringveien ved Ullevål stadion     Turbusser parkert på Ingierodden i juni 1980.   Foto: J. Overå

 

  Reg. nr.    :  CC-11463

  Fabrikat   :  Mercedes  O317       317.235.10.004983

  Karosseri :  VBK   M41HT

  Byggnummer : 3787   06.05.1971

  Registrert :  12.05.1971

  Intern-nr : 

Opprinnelig innkjøpt til A/S Enebakkrutene