Bussen har nettopp krysset Storgata på vei mot Blindern.   Bussen parkert ved Børsen/Tollboden.

  Reg. nr.    : DB-74427

  Fabrikat   : Scania-Vabis  BF76-61 LV   550854

  Karosseri : VBK    M1958

  Byggnummer : 1337    30.09.1963

  Registrert : 03.10.1963 som A-15401

  Intern-nr :

  Tidligere DBO A-15401. Fikk nytt karosseri fra VBK i 1963