Reg. nr.    :  C-xxxxx

  Fabrikat   :  Volvo B635-08

  Karosseri :  VBK    M1958

  Byggnummer : 1507   15.04.1964

  Registrert :  1964

  Intern-nr : 

 Reg. nr ukjent