Reg. nr.    :  C-xxxxx

  Fabrikat   :  Volvo B715-18

  Karosseri :  VBK    M1965

  Byggnummer : 2796   30.11.1968

  Registrert :  1968

  Intern-nr : 

 Reg. nr. ukjent