En side om bussene som har vært i bruk hos OFB. 
        De bildene som det ikke er oppgitt fotograf, er av ukjent opprinnelse. Er det 
      noen som vet mer om bildene og om OFB, så send gjerne en e-post til webmaster.